Kraftsamling för unga i Ängelholm

Jag har träffat och kommer att träffa flera olika aktörer här i Ängelholm, fastighetsföretag, andra företag, banker, organisationer, partiföreträdare, m.fl. för att diskutera vad som kan göras. Hittills har alla varit överens om att det behöver göras betydligt mer för att unga människor ska uppleva Ängelholm så attraktivt att de vill bosätta sig här. Den åldersgrupp som Ängelholm främst attraherar nu är ålderspensionärer och medelåldern ökar. Naturligtvis behövs det främst nya prisvärda bostäder, men det räcker inte. Jag tror att en förändring av bilden av Ängelholm kräver samverkan mellan kommunen, näringslivet och ideella organisationer, som Kraftsamling Ängelholm. 
Kommunen har beslutat att lämna Parkskolan. F.n. utreds möjligheten att bygga om den till bostäder, vilket jag tror är orealistiskt. Socialdemokraterna och KD har föreslagit att den skulle göras om till ett allaktivitetshus i kommunal regi, vilket har röstats ned. Däremot skulle det kanske vara möjligt med en lösning som innebar att en förening övertar skolan.
Jag har efter inspektion och samtal med experter kommit fram till att det skulle kosta cirka 15 miljoner att sätta byggnaden i användbart skick (Birgit Nilsson-salen, gymnastiksalen, en sk. black box någonstans, som inte ryms i planerna i ombyggnaden av biblioteket/ kulturstråket, ny dränering, uppfyllande av Räddningstjänstens krav, åtgärdande av ventilationen etc.). 
Det ska vara öppen för all slags verksamheter och vara framåtsyftande (dans, musik, replokaler, konserter, dekorbyggande, lan-möjligheter, ljud- och filmstudio, utrymmen för blivande entreprenörer, spontanidrott i liten skala, föreningslokaler, dans, ateljéer, utställningar, kurser, utbildningar etc.)  inriktade främst på ungdomar och unga hushåll men även äldre och även kommersiella verksamheter som t.ex. café-verksamhet. Det är ju avgörande att ha ett slagskraftigt koncept. Det är bara några förslag inriktat på alla de som inte har idrott som sitt främsta intresse. Men inget är skrivet i sten.
Det är önskvärt att verksamhet kan bedrivas alla dagar i veckan, både på dag- och kvällstid. Det ska finnas lokaler som hyrs ut fast (och som hyresgästen då ansvarar för och får underhålla själv) och sk. fria lokaler som kan bokas av olika vid olika tider.
Jag tror att möjligheterna att utveckla verksamheten, dra in olika intressenter och göra spännande saker är större om den är mer fristående från kommunen, så att den kan utvecklas främst genom olika initiativ underifrån. Ängelholm behöver något som sticker ut och som ingen annan kommun i nordvästra Skåne har, eller hur?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s