Rot-avdragen borde avvecklas helt

I februari minskade rot- avdragen i belopp räknat med 38 procent till 649 miljoner kronor jämfört med samma månad i fjol. Detta kritiseras av den borgerliga oppositionen, trots att besparingen på de skenande kostnaderna för rot-avdrag använts för att stimulera byggande av små hyresrätter via investeringsbidrag.

Dessutom är det fortfarande så att inte ett öre av ROT-avdragen kan användas i hyresrätt eller för åtgärder i de gemensamma delarna av flerbostadshus.

Hela hanteringen av dessa avdrag som främst varit en subvention till redan välbärgade när de vill skaffa sig tjusigare kök, trädäck mm. är en skandal. I stället för avdrag borde staten ha gett bidrag till alla upplåtelseformer för energibesparande åtgärder och fiberutbyggnad i glesbygden. Då hade det varit något som samhällsekonomin tjänat på. Motiveringen att motverka svartjobb via avdrag tror jag inte ett ögonblick på. Dessutom kan man utnyttja dessa avdrag för arbeten på hus i andra länder i EU.