Ingen nyhetsreporter tycks kunna statistiska elementa

Nu skrivs det på nyhetsplats att moderaterna är större än socialdemokraterna enligt Demoskops senaste undersökning. Skillnaden är 0,2 procent, dvs. inom alla tänkbara felmarginaler. Man skulle kunna säga att partierna har ungefär lika stort stöd enligt Demoskop. Felmarginalen för dessa skattningar bör ligga på lägst +- 2,4 procent. Men det framgår inte hur stort bortfallet är i undersökningen. Dessutom gör man en s.k. efterstratifiering. Det betyder att man väger resultaten så att om man t.ex. fått färre svar från unga män (större bortfall i den gruppen) så får dessa svar en vikt som ska motsvara unga mäns andel av alla röstberättigade. Det gör det ännu svårare att beräkna konfidensintervall. Demoskop påstår dessutom att de vid vägningen även tar hänsyn till hur man röstade vid riksdagsvalet. Men det framgår inte hur man vet det och hur den viktningen görs.

Så här skriver Demoskop.

För 1250 intervjuer är en förändring statiskt säkerställd om den för partier med ca 35% stöd är större än +/- 3,7 %, för partier med ca 25% stöd större än +/- 3,4%, för partier med ca 10% stöd större än +/- 2,4 % och för partier med ca 5% stöd större än +/- 1,7%.

Och konstaterar: Inga statistiskt säkerställda förändringar i förhållande till förra månaden.

Men redovisar inte svarsbortfallet utan bara antalet genomförda intervjuer.

Det är ett slags propagandaspektakel med dessa ständiga opinionsundersökningar som ges en alldeles för stor betydelse och vars kvalitet sällan studeras närmare. Och dessa okunniga politiska reportrar som pladdrar om siffror som de inte begriper.

Den enda undersökning som redovisar hela upplägget inklusive bortfall är SCB:s. Samtidigt vet man att opinioner kan skifta snabbt, vilket också visat sig vid t.ex. det engelska parlamentsvalet senast.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s