Kloka ord från UN Habitat om bostadsfrågan

Jag rekommenderar alla politiker som fallit för den marknadsliberala synen på bostadsmarknaden trots att denna marknad är så långt bort från en perfekt och fri marknad som man kan komma att läsa denna skrift av UN Habitat. Även högt utvecklade länder som Sverige kan och bör ta lärdom av de erfarenheter och den kunskap som skriften återger. Nedan återges ett kort utdrag:

“‘Housing at the Centre’ becomes imperative given the emerging forms of urbanism that are producing cities as places of exclusivity, rather than opportunity. Cities, especially in the developing world, are growing fragmented, unequal and dysfunctional with the current models of housing production and consumption at the core of these processes. While the most common problem is the shortage of adequate housing, other important challenges lay in the poor quality and location of the stock usually far from job and livelihood opportunities, lack of accessibility and services, unaffordable costs and insecurity of tenure. Some countries have managed to provide affordable housing at scale, regretfully however by often repeating the mass housing schemes, built on cheap and peripheral land, where people usually have limited access to services, jobs and opportunities. From slums to gated communities, from overcrowding to sprawl, from homelessness to the vacant houses, there is much evidence that housing is shaping cities worldwide despite regional, demographic, socioeconomic and cultural specificities. The resulting models are leading to social, environmental and financial costs far beyond what the majority cities can afford.

Housing at the Centre’ comes to restore the social dimension of housing. The commoditization of housing has strengthened the perception of shelter as a speculative financial asset, generating an artificial sense of wealth and an unsustainable cycle of debt which culminated in the housing foreclosure crisis and the global economic downturn of 2007–2009. Land and housing markets have reproduced this speculative practice in the urban domain reinforcing instead of attenuating socioeconomic and spatial inequalities. The challenges to create, preserve and improve affordable housing have grown across the globe. Indeed, this is one of the most critical problems of housing today with an increasing number of households in developing and developed country cities financially stretched by housing costs.”

(M):s bostadspolitik skadar ekonomin

”Vi är bekymrade över att de insatser som görs i dag nästan bara handlar om subventioner, de tror vi inte har någon betydelse över huvud taget. De vill vi ta bort eller begränsa så långt det över huvud taget är möjligt, säger Moderaternas ekonomiskpolitiske talesperson Ulf Kristersson inför samtalen, som inleds på måndagen.”

Finns det något mer oärligt än det som Kristersson säger. Moderaterna har avskaffat allt stöd till hyresrätten (små investeringsbidrag) och kraftigt ökat subventionerna till ägt boende (avskaffande av fastighetsskatten vilket innebar kraftigt minskade utgifter i för dem i stora och dyra bostäder i storstadsregionerna samtidigt som de ökade på landsbygden, bibehållna ränteavdrag och införande av ROT-avdrag). Oräknat avskaffandet av fastighetsskatten subventionernas ägt boende med cirka 40 miljarder per år. Och partiet verkar inte vilja ändra på dessa. De nya investeringsbidragen till små hyresrätter som regeringen inför är en bråkdel av dessa enorma subventioner.

Dessutom har moderaterna aktivt sett till att kommunägda hyresrätter sålts ut till underpris. Det är  framför allt sådana som hade förhållandevis låga hyror. De som hade råd kunde då köpa till underpris, utnyttja ränteavdragen genom att låta en större del av köpesumman läggas på personliga lån och dessutom utnyttja ROT-avdrag för renovering av lägenheterna, vilket inte var möjligt för ägaren till hyresrätterna.

Moderaternas politik medförde att byggandet minskade samt att byggpriser, överlåtelsepriser och hushållens skuldsättning har stigit till rekordnivåer och hotar samhällsekonomin.

Och i det läget vill borgerliga partier dessutom ta steg mot marknadshyror.

”En annan het fråga under samtalen blir hyresregleringen. Liberalernas ledare Jan Björklund sade i fredags till TT att han vill se en friare hyressättning. Moderaterna efterfrågar ”en samlad översyn av den nuvarande hyresregleringen”, skriver Kristersson och M-ledaren Anna Kinberg Batra på DN Debatt. Kristersson beskriver hyresregleringen som ”en av ganska många riktigt svåra frågor”

Ändå visar forskning att hyresrättsbeståndet i t.ex. Stockholm är bättre utnyttjat än bostadsrätterna, dvs. har fler boende per bostad av samma storlek. Dessutom är inkomsterna för boende i hyresrätt betydligt mindre än för dem i bostadsrätter eller villor  i alla stadsdelar, alltså även i innerstaden. Dvs. den nuvarande hyreslagstiftningen har motverkat en ökad boendesegregation .

Moderaternas politik är en politik rätt åt skogen. Om partiet kommer att fortsätta att driva denna politik kommer det att straffas av väljarna eftersom den skulle förvärra bostadskrisen. Det som behövs är tvärtom att ny bostadspolitik i social riktning. Det måste skapas fler goda bostäder – framför allt hyresrätter enligt Boverkets bostadsmarknadsenkäter – åt hushåll med lägre inkomster.

Moderaterna sviker de unga, driver en bostadspolitik som skadat och kommer att skada Sveriges ekonomi genom ökade bostadsutgifter för hushållen, vilket medför minskad konsumtion samt ökade svårigheter för arbetsgivare att hitta den arbetskraft de behöver i de expansiva regionerna.

Därför gillarna byggarna inte villkorade investeringsbidrag

Då blir de nämligen tvungna att hålla nere sina byggpriser. Däremot gillar de naturligtvis ränte- och rotavdrag, som ger mycket större frihet för de priser byggarna kan ta. Ränte-och rotavdrag kostar årligen statskassan cirka 40 miljarder, som alltså vi skattebetalare får betala för subventionerna till ägt boende och som innebär att byggpriserna trycks upp. Det är en form av doping av byggmarknaden som skadar hela samhällsekonomin. Klart att byggarna gillar dessa subventioner och avskyr villkorade subventioner som tvingar dem att som motprestation hålla nere sina byggpriser.