(M):s bostadspolitik skadar ekonomin

”Vi är bekymrade över att de insatser som görs i dag nästan bara handlar om subventioner, de tror vi inte har någon betydelse över huvud taget. De vill vi ta bort eller begränsa så långt det över huvud taget är möjligt, säger Moderaternas ekonomiskpolitiske talesperson Ulf Kristersson inför samtalen, som inleds på måndagen.”

Finns det något mer oärligt än det som Kristersson säger. Moderaterna har avskaffat allt stöd till hyresrätten (små investeringsbidrag) och kraftigt ökat subventionerna till ägt boende (avskaffande av fastighetsskatten vilket innebar kraftigt minskade utgifter i för dem i stora och dyra bostäder i storstadsregionerna samtidigt som de ökade på landsbygden, bibehållna ränteavdrag och införande av ROT-avdrag). Oräknat avskaffandet av fastighetsskatten subventionernas ägt boende med cirka 40 miljarder per år. Och partiet verkar inte vilja ändra på dessa. De nya investeringsbidragen till små hyresrätter som regeringen inför är en bråkdel av dessa enorma subventioner.

Dessutom har moderaterna aktivt sett till att kommunägda hyresrätter sålts ut till underpris. Det är  framför allt sådana som hade förhållandevis låga hyror. De som hade råd kunde då köpa till underpris, utnyttja ränteavdragen genom att låta en större del av köpesumman läggas på personliga lån och dessutom utnyttja ROT-avdrag för renovering av lägenheterna, vilket inte var möjligt för ägaren till hyresrätterna.

Moderaternas politik medförde att byggandet minskade samt att byggpriser, överlåtelsepriser och hushållens skuldsättning har stigit till rekordnivåer och hotar samhällsekonomin.

Och i det läget vill borgerliga partier dessutom ta steg mot marknadshyror.

”En annan het fråga under samtalen blir hyresregleringen. Liberalernas ledare Jan Björklund sade i fredags till TT att han vill se en friare hyressättning. Moderaterna efterfrågar ”en samlad översyn av den nuvarande hyresregleringen”, skriver Kristersson och M-ledaren Anna Kinberg Batra på DN Debatt. Kristersson beskriver hyresregleringen som ”en av ganska många riktigt svåra frågor”

Ändå visar forskning att hyresrättsbeståndet i t.ex. Stockholm är bättre utnyttjat än bostadsrätterna, dvs. har fler boende per bostad av samma storlek. Dessutom är inkomsterna för boende i hyresrätt betydligt mindre än för dem i bostadsrätter eller villor  i alla stadsdelar, alltså även i innerstaden. Dvs. den nuvarande hyreslagstiftningen har motverkat en ökad boendesegregation .

Moderaternas politik är en politik rätt åt skogen. Om partiet kommer att fortsätta att driva denna politik kommer det att straffas av väljarna eftersom den skulle förvärra bostadskrisen. Det som behövs är tvärtom att ny bostadspolitik i social riktning. Det måste skapas fler goda bostäder – framför allt hyresrätter enligt Boverkets bostadsmarknadsenkäter – åt hushåll med lägre inkomster.

Moderaterna sviker de unga, driver en bostadspolitik som skadat och kommer att skada Sveriges ekonomi genom ökade bostadsutgifter för hushållen, vilket medför minskad konsumtion samt ökade svårigheter för arbetsgivare att hitta den arbetskraft de behöver i de expansiva regionerna.

Moderaternas inspel oansvarigt

I ett inlägg i på DN debatt 31/1 2016 skriver Anna Kinberg Batra och Ulf Kristersson (m) att ”Bostadssamtalen får inte slå mot hushållens ekonomi”! Menar de alla hushåll? Jag undrar hur det då ska gå att ta itu med de enorma subventionerna till ägt boende som drivit upp byggpriser, bostadspriser och hushållens skuldsättning till oroande rekord nivåer, som hotar att skada hela Sveriges ekonomi? Valet står mellan en del åtgärder som skadar välbärgade hushåll eller att låta prisbubblan brista, vilket kommer att skada hela ekonomin.

Visst ska förändringar genomföras i en ansvarsfull takt, men det måste till en del åtgärder som påverkar hushållen med stora låneskulder. För egen del tror jag på en sänkning av taket för ränteavdrag, som endast påverkar höginkomsthushåll enligt SCB:s beräkningar.

Moderaterna vill minska samhällets/medborgarnas inflytande till exempel genom att kommunerna inte längre ska bestämma detaljplaner. Det är fel väg att gå. Istället borde kommunerna kunna bestämma upplåtelseform för att säkerställa en nödvändig fördelning mellan upplåtelseformerna i en stadsdel/en kommun. Vi ska inte överlåta planerna helt till de kommersiella krafterna, ty då blir det ännu svårare för de med lägre inkomster att få råd med anständiga bostäder.

Men det bör vara gemensamma regler i alla kommuner för att underlätta och förbilliga byggandet. Planarbetet måste ske snabbare.

Lika tokigt att är att ytterligare öka friheten för uthyrningar av bostadsrätter i andra hand göra ”en samlad översyn av hyresregleringens konsekvenser” som det dunkelt heter. Räcker det inte med ockerhyrorna i andra hand som redan är en verklighet. Vad sägs om över 8 000 i månaden för en liten etta utanför innerstaden i Stockholm.

Det behövs hyresrätter med hyror som hushåll med lägre inkomster har råd med. Det verkar som moderaterna struntar i dessa.