Bostadsbristen är självförvållad

Den skandallösa bostadsbristen beror på den politik som förts. Trots att boendekostnaden är den största enskilda utgiften för flertalet hushåll, så saknas en sammanhållen och vettig bostadspolitik. Idag subventioneras ägt boende med cirka 25 miljarder netto per år (ränte- och rot-avdrag minus fastighetsavgifter) medan hyresboendet inte får ett öre utan bidrar netto till statskassan med fastighetsavgifter och bolagsskatt. Subventionerna till ägt boende i kombination med lågt byggande och växande bostadsbrist har drivit upp bygg- och överlåtelsepriser liksom hushållens låneskulder till rekordnivåer, vilket är ett problem för hela ekonomin. För att få ner bostadsbristen krävs självfallet ett ökat byggande speciellt i storstadsregionerna, vilket endast är möjligt om byggpriserna sänks rejält. För att få ner byggpriserna behövs krävs ett mer rationellt och effektivt byggande, större serier och priskonkurrens. Hyresrätten måste ges samma skattemässiga villkor som de andra upplåtelseformerna. Det kommer att behövas subventioner för att även hushåll med låga inkomster ska kunna få råd med en hygglig bostad. Men subventioner ska vara villkorade, dvs. åtgärder bör vidtas så att de inte driver upp priser (kapitaliseras). Ett rimligt krav från samhället bör vara varje subvention som ges kräver en motprestation i form av lägre hyra eller pris. De investeringsbidrag. som den nuvarande regeringen avskaffade hade en sådan konstruktion vilket också medförde sänkta byggpriser (och lägre inflyttningshyror). Dessutom måste planeringsprocessen snabbas upp. Kommunernas buller- och miljökrav bör samordnas. Det är hög tid att vi får en bostads- eller samhällsbyggarminister med ett sammanhållet ansvar för allt som rör bostadssektorn. Den bör även samordnas med kommunikationsfrågorna.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s