EU-valet handlar även om bostadspolitik

Enligt EU:s regler ska bostadspolitik vara varje lands eget beslut. Men den politik som EU-kommissionen för går i motsatt riktning. Den vill ingripa och har ingripit mot länders satsningar på sociala bostäder med hänvisning till konkurrensen. I synnerhet har länders regeringar som själva inte vågat driva politiken själva sett till att vännerna i EU-kommissionen tagit initiativ i frågan. Så skedde till exempel i Nederländerna. Att det finns ett samband mellan EU-kommissionens åtgärder och regeringarnas inställning framgår t.ex. av att man inte gått till samma aktion mot t.ex. Frankrike efter att en socialistisk regering tillträtt. Det har under åren varit en tydlig inriktning från kommissionen att ingripa och kritisera stöd som går till hushåll med låga inkomster, medan de enorma subventionerna till ägt boende oftast passerats utan synpunkter trots att de framför allt går till redan välbärgade hushåll och dessutom snedvrider konkurrensen mellan hyresrätt och äganderätt.

I den senaste inlagan från EU-kommissionen till den svenska regeringen angriper den att hyrorna i allmänhet sätts efter förhandlingar mellan hyresgästorganisation och fastighetsägare och menar att det vore klart bättre att det träffades enskilda avtal mellan hyresgäst och fastighetsägare. Nu finns ju redan idag möjlighet för den hyresgäst som så vill att träda ur de kollektiva förhandlingarna, men intresset bland hyresgäster har varit mycket svagt, eftersom de vet att de sitter i underläge gentemot värden. Men EU-kommissionen vill i klartext ha bort hyresförhandlingslagen och till att börja i all nyproduktion. Hyran ska spegla hyresgäster vilja att betala, enligt den. Marknadshyror är ju dess mål. Bruksvärdesystemet ska bort eftersom det sägs vara marknadsineffektivt. Man påstår i strid mot hur det är att läget inte har någon som helst betydelse vid dagens hyressättning. Eftersom jag har sysslat med hyressättningsfrågor under många år och är pappa till den senaste modellen som togs fram tillsammans med SABO vet jag att det geografiska läget både har och ska ha betydelse för hyresnivån enligt hyresgästernas genomsnittliga värderingar. Däremot är det ingen marginalprissättning där hyresgäster konkurrerar med varandra om en viss lägenhet, så som sker vid försäljning av bostadsrätter.

Kommissionens kunskap om hyresmarknaden är så undermålig att den vill påskina att hyresgäster skulle vilja betala mer för nybyggda lägenheter än vad de gör idag. Men skälet till att det byggs så få hyreslägenheter idag är att byggpriserna är så höga att få har råd att efterfråga nybyggda hyresrätter. Ändå är de 13 500 kronor lägre per kvm för hyresrätter än för nybyggda bostadsrätter. Till detta finns det flera förklaringar varav kommissionen berör ett par, men en som den typiskt nog inte berör är att hyresrätten inte får några subventioner medan äganderätt subventioneras med netto cirka 25 miljarder per år (när intäkterna från fastighetsavgiften är frånräknad). Hyresrätten bidrar tvärtom netto till statskassan via fastighetsavgifter och bolagsskatt. Dessutom driver subventionerna till ägt boende upp både bygg- och bostadspriser liksom hushållens låneskulder.

Det mest anmärkningsvärda med kommissionens skrivningar är angreppen på hyresförhandlingslagen. I sann nyliberal anda anser kommissionen att kollektiva förhandlingar stör en ”effektiv prisbildning” på hyresmarknaden. Man kan undra vad kommissionen tycker om löneförhandlingarna, som säkert medför en annan lönestruktur än om lönerna hade satts efter enskilda avtal mellan arbetsgivare och löntagare. Tycker man att det skulle innebär en ”effektivare lönestruktur”? Eller vågar man inte tala ur skägget? Det är ju lättare att gå till attack mot den unika modellen i ett litet medlemsland. Frågan är om det också återspeglar tänkande inom den nuvarande regeringen?

Idag finns det inget politiskt parti i Sverige utom centerpartiet som öppet förespråkar marknadshyror. Men regeringen har sett till att hyrorna vid uthyrning i andra hand av bostadsrätter har släppts fria. Och vi ska ha i minnet att propåer från kommissionen har sin grund i tänkande och idéer i landets regering. Just helt fria hyror vid nyproduktion har varit på förslag – som ett första steg? – i regeringen.

Jag tror att det är naivt att tro att kommissionen propåer inte kan komma att få betydelse för svensk eller något annat lands bostadspolitik.

Därför är det viktigt att få reda på vad kandidaterna till Europaparlamentet har för syn i dessa frågor:

Anser du att varje land ska kunna utforma sin bostadspolitik utan inblandning från EU? (Subsidiaritetsprincipen)

Anser du att bruksvärdesystemet i Sverige ska bibehållas i sin nuvarande utformning?

Anser du att hyrorna ska släppas fria för nybyggda och/eller nyupplåtna hyresrätter?

Anser du att Sverige bör införa marknadshyror stegvis enligt EU-kommissionens syn?

Anser du att den hyresförhandlingslagen i Sverige bör bibehållas i sin nuvarande utformning?

Anser du att hyresrätten bör ha samma/likvärdiga skattevillkor som de andra upplåtelseformerna?

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s