Hur tätt bor man i Stockholm?

Idag publiceras en ny rapport om hur man bor i Stockholm i alla 14 stadsdelar. Rapporten kan hämtas på Hyresgästföreningens hemsida: http://www.hyresgastforeningen.se/Press/Sidor/default.aspx?nd_ukey=36a29bb2cf632452eaef610ff2f40750&nd_view=view_pressrelease&nd_nr_of_items=3&nd_id=1102216

Med nya data från SCB:s lägenhetsregister kan man för första gången på 24 år få en heltäckande och tillförlitlig bild av hur stockholmarna bor. I en första delrapport i undersökningen, som är beställd av Hyresgästföreningen, redovisas hur bostäderna utnyttjas. Boendetäthet är ett mått på hur många personer som i genomsnitt bor i bostäderna. Eftersom bostäderna varierar i storlek måste måttet relateras till storleken. Det är särskilt viktigt vid jämförelser mellan olika bostäder; man kan inte jämföra antal personer i en etta med antalet i en femma. I rapporten är bostäderna indelade i fem storleksgrupper.

Boendetätheten i hela staden är högre i hyresrätten än i bostadsrätten i alla storlekssegment (storleksindelningen redovisas i bilagan om undersökningen).

Om man ser till de 14 olika stadsdelarna finns variationer, men det är betydligt vanligare att hyresrätten har en större boendetäthet än bostadsrätten. Det gäller i 52 av de 70 segmenten (14 stadsdelar ggr 5 storlekssegment). De 18 segmenten där bostadsrätten har en högre boendetäthet återfinns både i Ytterstaden och Innerstaden. Anmärkningsvärt är att boendetätheten i hyresrätten i nära hälften av storlekssegmenten är högre än i äganderätten. Äganderätten återfinns i 37 storlekssegment och då vanligtvis i de större storlekarna. I 15 av storlekssegmenten hade hyresrätten högre boendetäthet och de återfinns i Ytterstaden.

I Ytterstaden är boendetätheten genomgående högre i hyresrätten än i bostadsrätten i alla storlekssegmenten. Tydligast är skillnaderna i de stora lägenheterna. I de mindre storlekarna är det ganska jämnt med en liten övervikt för hyresrätten.

I Innerstaden är skillnaderna i boendetäthet mellan bostadsrätten och hyresrätten störst i de stora lägenheterna (101 kvm-). I ett storlekssegment (61-80 kvm) bor fler personer per lägenhet i bostadsrätten i jämförelse med hyresrätten, men skillnaden är liten.

Den viktigaste orsaken till att boendetätheten i hyresrätten är högre än i bostadsrätten är att hyresgästernas inkomster är lägre än inkomsterna hos boende i bostadsrätt. Av kostnadsskäl tränger hyresgästerna ihop sig på mindre yta. Ju lägre inkomsten är, desto högre är boendetätheten i de olika stadsdelarna.
Ju högre boendetätheten är, desto högre är andelen boende med utländsk bakgrund i stadsdelarna. Det finns ett starkt samband mellan boendetäthet och andel boende med utländsk bakgrund.
Inkomstskillnaderna är särskilt stora mellan boende i hyresrätt och boende i de andra upplåtelseformerna och skillnaderna gäller både i Innerstaden och i Ytterstaden. Skillnaderna går igen i samtliga stadsdelar; det finns inte ett enda storlekssegment i de 14 stadsdelarna där boende i hyresrätt har högre månadsinkomst än boende i bostadsrätt och äganderätt.
Inkomsterna i Innerstaden är högre än inkomsterna i Ytterstaden. Också hyresgästerna i Innerstaden har högre inkomster än hyresgästerna i Ytterstaden – 37 procent högre– vilket återspeglar att hyrorna i Innerstaden är 32 procent högre än hyrorna i Ytterstaden.

Om man undersöker hur det förhåller sig med medelantalet barn i de 70 storlekssegmenten i de 14 stadsdelarna finner man att finner man att hyresrätten har fler barn per bostad än bostadsrätten och lika många som äganderätten. Medelantalet barn ökar med ökande storlek på bostaden. Det är dock anmärkningsvärt att medelantalet barn är högre i hyresrätten än i äganderätten i de största bostäderna. Ändå har enskilt ägda småhus förutom större bostadsyta i allmänhet även en egen tomt, som barnen kan utnyttja. Särskilt högt är medelantalet barn i de stora lägenheterna i Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s