Björklund och fp kan inte bostadsmarknaden

Idag under partiledardebatten sa Björklund att hyrorna borde släppas fria för nyproduktion (till att börja med). Avreglering av hyresmarknaden tycks vara partiets mål, som ändå var det parti som lade förslaget till hyresförhandlingslag. Jag tror att Fp borde lära sig hur bostadsmarknaden fungerar, vad som har skapat de höga bygg- och överlåtelsepriserna och vilka erfarenheter som finns internationellt av avregleringar.

Det sista först. Avregleringar av hyresmarknaden har inte inneburit att det byggts fler hyresrätter enligt flera oberoende forskningsrapporter. Tvärtom har tendensen varit att hyresmarknaden har försvagats.

De nya hyresrätter som byggs har redan marknadshyror, dvs. företagen bygger inte om de inte vet att de kan hyra ut lägenheterna. Och det är bara en mindre del som har råd med dessas hyror. Boverkets bostadsmarknadsenkäter visar att det som främst behövs hyresrätter som hushåll med lägre inkomster har råd med.

Folkpartiet borde istället liksom även övriga partier i riksdagen lägga ner sina största ansträngningar på åtgärder som kan sänka byggpriserna. En viktig åtgärd är att se till att inga subventioner går att kapitalisera, dvs. medföra att priserna istället höjs. Detta sker idag i Sverige på grund av det enorma stödet (cirka 40 miljarder per år) till ägt boende (ränte- och ROT-avdrag). Detta stöd har dessutom skapat en farlig skuldkris som äventyrar Sveriges ekonomi.

Bostadsmarknaden är en mycket speciell marknad, där enkla neoklassiska ekonomiska modeller inte fungerar alls. Läs och lär, Björklund!

Fp+M+Mp+Sd vill ha etnisk och social rensning i Landskrona

Genom nya ägardirektiv till det kommunägda Landskronahem vill den styrande fyrklövern i Landskrona byta ut boende i sitt bestånd i Norrestad, på Öster och i centrum. Det ska ske genom ombyggnad, ombildning till bostadsrätter och försäljning.

Bolaget ska medverka till att det byggs bostäder med varierande upplåtelseformer  och att andelen hyresrätter minskar.

Man vill helt enkelt se till att inte längre alla de med låga inkomster som bor där nu ska kunna bo kvar. Det är  områden där andelen med utländsk bakgrund är hög. Syftet är helt klart en etnisk och social rensning. Det är ett mycket starkt samband mellan inkomst och utländsk bakgrund.

Visserligen är det en modell som misslyckats tidigare. Det finns inget intresse att köpa bostadsrätter på Öster, i Norrestad och knappast heller i centrum. Fanns det undrar jag varför inte privata intressenter redan sett till detta. Landskronahem har prövat detta tidigare utan att lyckas. Men skam den som ger sig. Höjda hyror genom ombyggnad går ju alltid att genomföra. Förmodligen kommer detta att bli en dyrbar affär för Landskronahems alla hyresgäster som  det blev vid det tidigare försöket.

Den människosyn som återspeglas i detta direktiv, och som tillkommit genom en medlem i folkpartiets partistyrelse, ger mig kalla kårar. Hade det inte varit bättre att istället satsa på förbättringar för de boende via medverkan av de boende själva? So gjorts vid lyckade förändringar.

Jag undrar också varför kommunen inte sätter in en ordentlig stöt mot alla de oseriösa fastighetsägare som drar ner Landskronas rykte som bostadsort. Istället ska det förhållandevis välskötta Landskronahem minska sitt bestånd i kommunen.