Fp+M+Mp+Sd vill ha etnisk och social rensning i Landskrona

Genom nya ägardirektiv till det kommunägda Landskronahem vill den styrande fyrklövern i Landskrona byta ut boende i sitt bestånd i Norrestad, på Öster och i centrum. Det ska ske genom ombyggnad, ombildning till bostadsrätter och försäljning.

Bolaget ska medverka till att det byggs bostäder med varierande upplåtelseformer  och att andelen hyresrätter minskar.

Man vill helt enkelt se till att inte längre alla de med låga inkomster som bor där nu ska kunna bo kvar. Det är  områden där andelen med utländsk bakgrund är hög. Syftet är helt klart en etnisk och social rensning. Det är ett mycket starkt samband mellan inkomst och utländsk bakgrund.

Visserligen är det en modell som misslyckats tidigare. Det finns inget intresse att köpa bostadsrätter på Öster, i Norrestad och knappast heller i centrum. Fanns det undrar jag varför inte privata intressenter redan sett till detta. Landskronahem har prövat detta tidigare utan att lyckas. Men skam den som ger sig. Höjda hyror genom ombyggnad går ju alltid att genomföra. Förmodligen kommer detta att bli en dyrbar affär för Landskronahems alla hyresgäster som  det blev vid det tidigare försöket.

Den människosyn som återspeglas i detta direktiv, och som tillkommit genom en medlem i folkpartiets partistyrelse, ger mig kalla kårar. Hade det inte varit bättre att istället satsa på förbättringar för de boende via medverkan av de boende själva? So gjorts vid lyckade förändringar.

Jag undrar också varför kommunen inte sätter in en ordentlig stöt mot alla de oseriösa fastighetsägare som drar ner Landskronas rykte som bostadsort. Istället ska det förhållandevis välskötta Landskronahem minska sitt bestånd i kommunen.

Varför föreslår valberedningar sig själva till höga poster?

I Dagens Nyheter idag kan man läsa om hur ledningen i SD vill öka toppstyret. På valbar plats på riksdagslistan finns tre medlemmar i valberedningen. Statsvetaren professor Marie Demker påpekar ”Det är ett slags hederskodex inom föreningsliv och demokratiskt arbete att valberedningen inte föreslår sig själv.” Men det är inte bara inom SD sådant förekommer utan även ledningar inom andra partier, som vill behålla sin maktposition, kan till och med se till att valberedningen helt domineras av styrelsen och andra ledande personer, som sedan föreslår sig själva. Till råga på allt påstår den att detta är höjden av demokrati!